Студентське наукове товариство
Вищого державного навчального закладу України
“Буковинський державний медичний університет”Студентське наукове товариство  є самостійним, неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів Університету, які цікавляться науковими проблемами медицини та мають здібності до  творчої, організаційної та науково-дослідної роботи, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих науковців щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

“Science is the poetry of reality.”Richard Dawkins
 
 
“The science of today is the technology of tomorrow.”Edward Teller
“Science knows no country, because knowledge belongs to humanity,
and is the torch which illuminates the world.”Louis Pasteur
“Science is the key to our future, and if you don’t believe in science,
then you’re holding everybody back.”Bill Nye

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт