Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт


Інформація
щодо підведення підсумків
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 н.р.
з галузі знань «Теоретична медицина»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Конкурсу з галузі «Теоретична медицина» є Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».
На Конкурс подаються наукові роботи із супровідними документами, оформлені відповідно до вимог Розділу III Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017 року.
Оформлені згідно вимог матеріали не більше трьох наукових робіт з кожної спеціальності, що входить до галузі знань «Теоретична медицина», з поміткою на конверті «Конкурс студентських наукових робіт», просимо надсилати до 15 лютого 2020 року (за поштовим штемпелем) за адресою: науковий відділ, Буковинський державний медичний університет, Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58002.
Підсумкова науково-практична конференція Конкурсу з галузі «Теоретична медицина» відбудеться 28 – 29 квітня 2020 року на базі Буковинського державного медичного університету. Автори кращих наукових робіт отримують запрошення для участі у конференції та захисту роботи.
Детальна інформація про організацію та проведення ІІ туру Конкурсу буде розміщена за адресою: http://bsmu.edu.ua, http://snt.bsmu.edu.ua.
Контакти:
Решетилова Наталія Борисівна, секретар галузевої конкурсної комісії (тел.моб. +380999767499, +380679688366; e-mail: reshetilovanataliia@gmail.com);
Тюлєнєва Олена Анатоліївна, науковий керівник студентського наукового товариства БДМУ (тел.моб. +380502400144; e-mail: tuleneva@bsmu.edu.ua).
Порядок проведення Конкурсу та вимоги до наукових робіт викладені у нижче доданих нормативних документах.

НАКАЗ № 1271

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

ДОДАТКИ ДО ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей