Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Конкурсу з галузі «Теоретична медицина» є Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».
На Конкурс подаються наукові роботи із супровідними документами, оформлені відповідно до вимог Розділу III Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017 року.
Оформлені згідно вимог матеріали не більше трьох наукових робіт з кожної спеціальності, що входить до галузі знань «Теоретична медицина», з поміткою на конверті «Конкурс студентських наукових робіт», просимо надсилати до 10 лютого 2019 року (за поштовим штемпелем) за адресою: науковий відділ, Буковинський державний медичний університет, Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58002.
Підсумкова науково-практична конференція Конкурсу з галузі «Теоретична медицина» відбудеться 23 – 24 квітня 2019 року на базі Буковинського державного медичного університету. Автори кращих наукових робіт отримують запрошення для участі у конференції та захисту роботи.

Детальна інформація про організацію та проведення ІІ туру Конкурсу буде розміщена за адресою: http://bsmu.edu.ua, http://snt.bsmu.edu.ua.
Контакти:
Решетилова Наталія Борисівна, секретар галузевої конкурсної комісії (тел.моб. +380999767499, +380679688366; e-mail: reshetilovanataliia@gmail.com);
Тюлєнєва Олена Анатоліївна, науковий керівник студентського наукового товариства БДМУ (тел.моб. +380502400144; e-mail: tuleneva@bsmu.edu.ua).
Порядок проведення Конкурсу та вимоги до наукових робіт викладені у нижче доданих нормативних документах.

НАКАЗ № 1010

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

ДОДАТКИ ДО ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Інформація щодо проведення

підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових.


Рейтинговий список робіт

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
у 2018-2019 н.р. з галузі знань «Теоретична медицина»

Список авторів

запрошених для участі у підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Рецензії робіт

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
у 2018-2019 н.р. з галузі знань «Теоретична медицина»