Рада молодих учених

 

Рада молодих учених (РМУ) є об’єднанням молодих учених, які є штатними працівниками Університету, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих учених щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, всебічного сприяння науково-дослідній та винахідницькій роботі молодих науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку наукового потенціалу БДМУ.

Голова РМУ


Тюлєнєва
Олена Анатоліївна

 У 2001 році закінчила Буковинську державну медичну академію. У 2001 – 2002 рр. пройшла навчання в інтернатурі з патологічної анатомії при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та на базі КМУ «Чернівецьке патологоанатомічне бюро». Після закінчення інтернатури з 2002 р. по 2010 р. працювала асистентом кафедри патологічної анатомії та судової медицини, з 2010 р. і дотепер – на посаді доцента кафедри патоморфології Буковнського державного медичного університету. З 2003 р. є членом обласної філії Асоціації патологів України.

У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького захистила дисертацію на тему: «Патоморфологічна діагностика хронічної плацентарної недостатності при екстрахоріальних плацентах» і здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.02 – патологічна анатомія. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри патоморфології та судової медицини.

Напрям наукових досліджень: патологія репродукції людини.


Члени РМУ • Connector.

  Антофійчук Тетяна Миколаївна

  Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

 • Connector.

  Гараздюк Марта Славівна

  Кафедра судової медицини та медичного правознавства

 • Connector.

  Герасим’юк Ірина Григорівна

  Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

 • Connector.

  Говорнян Сергій Леонідович

  Кафедра онкології та радіології

 • Connector.

  Гоян Анастасія Василівна – заступник голови РМУ

  Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

 • Connector.

  Гринкевич Людмила Георгіївна

  Кафедра стоматології дитячого віку

 • Connector.

  Гринюк Ольга Євгенівна

  Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

 • Connector.

  Добрянський Віталій Васильович

  Кафедра анестезіології та реаніматології

 • Connector.

  Драчук Віра Михайлівна

  Кафедра фармакології

 • Connector.

  Дрозда Іванна Іванівна

  Кафедра терапевтичної стоматології

 • Connector.

  Ежнед Марія Ахмедівна

  Кафедра фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки

 • Connector.

  Йосипенко Владислав Романович

  Кафедра медичної біології та генетики

 • Connector.

  Іваніцький Антон Володимирович

  Кафедра хірургії №2

 • Connector.

  Котельбан Анастасія Василівна

  Кафедра стоматології дитячого віку

 • Connector.

  Мислицька Ганна Олександрівна

  Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

 • Connector.

  Попова Ірина Сергіївна

  Кафедра гістології, цитології та ембріології

 • Connector.

  Рандюк Роман Юрійович

  Кафедра дитячої хірургії та отоларингології

 • Connector.

  Ровінський Олександр Олександрович

  Кафедра фармації

 • Connector.

  Романюк Дойніца Григорівна

  Кафедра стоматології дитячого віку

 • Connector.

  Рощук Олександра Ігорівна

  Кафедра ортопедичної стоматології

 • Connector.

  Сем’янів Ігор Олександрович

  Кафедра фтизіатрії та пульмонології

 • Connector.

  Сметанюк Олексій Васильович

  Кафедра медичної біології та генетики

 • Connector.

  Хлуновська Людмила Юріївна

  Кафедра педіатрії та медичної генетики

 • Connector.

  Чайковська Наталія Михайлівна

  Кафедра іноземних мов