Рада молодих учених


Рада молодих учених (РМУ) є об'єднанням молодих учених, які є штатними працівниками Університету, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих учених щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, всебічного сприяння науково-дослідній та винахідницькій роботі молодих науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку наукового потенціалу БДМУ.

Голова РМУ


Тюлєнєва
Олена Анатоліївна


 У 2001 році закінчила Буковинську державну медичну академію. У 2001 – 2002 рр. пройшла навчання в інтернатурі з патологічної анатомії при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та на базі КМУ «Чернівецьке патологоанатомічне бюро». Після закінчення інтернатури з 2002 р. по 2010 р. працювала асистентом кафедри патологічної анатомії та судової медицини, з 2010 р. і дотепер – на посаді доцента кафедри патоморфології Буковнського державного медичного університету. З 2003 р. є членом обласної філії Асоціації патологів України.

У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького захистила дисертацію на тему: «Патоморфологічна діагностика хронічної плацентарної недостатності при екстрахоріальних плацентах» і здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.02 – патологічна анатомія. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри патоморфології та судової медицини.

Напрям наукових досліджень: патологія репродукції людини.


Члени РМУ


 • Говорнян Анастасія Василівна (заступник голови РМУ)

  ст. лаборант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

 • Гринюк Ольга Євгенівна

  аспірант кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

 • Гараздюк Марта Славівна

  к.м.н., доцент, доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства

 • Герасим'юк Ірина Григорівна

  асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

 • Говорнян Сергій Леонідович

  асистент кафедри онкології та радіології

 • Котельбан Анастасія Василівна

  к.м.н, доцент кафедри стоматології дитячого віку

 • Антофійчук Тетяна Миколаївна

  аспірант кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

 • Добрянський Віталій Васильович

  ст. лаборант кафедри анестезіології та реаніматології

 • Драчук Віра Михайлівна

  к.фарм.н., асистент кафедри фармакології

 • Дрозда Іванна Іванівна

  асистент кафедри терапевтичної стоматології

 • Ежнед Марія Ахмедівна

  асистент кафедри фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки

 • Йосипенко Владислав Романович

  аспірант кафедри медичної біології та генетики

 • Іваніцький Антон Володимирович

  ст. лаборант кафедри хірургії №2

 • Гринкевич Людмила Георгіївна

  аспірант кафедри стоматології дитячого віку

 • Мислицька Ганна Олександрівна

  асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

 • Попова Ірина Сергіївна

  асистент кафедри гістології, цитології та ембріології

 • Рандюк Роман Юрійович

  ст. лаборант кафедри дитячої хірургії та отоларингології

 • Ровінський Олександр Олександрович

  асистент кафедри фармації

 • Романюк Дойніца Григорівна

  аспірант кафедри стоматології дитячого віку

 • Чайковська Наталія Михайлівна

  магістр, викладач кафедри іноземних мов

 • Рощук Олександра Ігорівна

  к.м.н., асистент кафедри ортопедичної стоматології

 • Сем'янів Ігор Олександрович

  к.м.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

 • Сметанюк Олексій Васильович

  асистент кафедри медичної біології та генетики

 • Хлуновська Людмила Юріївна

  к.м.н., асистент кафедри педіатрії та медичної генетики