Гуртки теоретичних кафедр


  • КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ІМ. М.Г. ТУРКЕВИЧА
  • КАФЕДРА АНАТОМІЇ, ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ
  • КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
  • КАФЕДРА БІООРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ
  • КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
  • КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ
  • КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ
  • КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА
  • КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ
  • КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. Я.Д. КІРШЕНБЛАТА
  • КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ

Гуртки клінічних кафедр


  • КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
  • КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ
  • КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ,ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ , СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  • КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА ВМО
  • КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
  • КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (НЕРВОВІ ХВОРОБИ)
  • КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (ПСИХІАТРІЯ)
  • КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ
  • КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
  • КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ
  • КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
  • КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
  • КАФЕДРА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
  • КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ООЗ
  • КАФЕДРА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
  • КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
  • КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
  • КАФЕДРА УРОЛОГІЇ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ
  • КАФЕДРА ФТИЗІАТРІЇ
  • КАФЕДРА ХІРУРГІЇ
  • КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №2
  • КАФЕДРА ХІРУРГІЧНОЇТА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ