Рада СНТ


Рада СНТ  є керівним та виконавчим органом СНТ. Раду СНТ визначає голова Ради за погодженням з науковим керівником СНТ і членами Ради СНТ.
Рада в межах своєї компетенції функціонує як дорадний орган при ректораті Університету.
Членами Ради можуть бути члени СНТ, які активно займаються науковою роботою у Гуртках, мають щонайменше 1 друковану роботу та середній бал успішності за час навчання в Університеті не нижче, ніж «добре» за державною шкалою оцінювання, беруть активну участь у діяльності СНТ.

Науковий керівник Ради СНТ
КОТЕЛЬБАН АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА

Котельбан Анастасія Василівна, магістр медицини (2015), клінічний ординатор (2017), кандидат медичних наук (2018); доцент (2021).

У 2013 році з відзнакою закінчила стоматологічний факультет Буковинського державного медичного університету. Із 2013 року по 2015 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія» на базі КМУ «Міська стоматологічна поліклініка» та при Буковинському державному медичному університеті. Із 2013 року по 2015 рік також навчалася в магістратурі на базі кафедри хірургічної та дитячої стоматології. У 2015 році захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Клініко-імунологічні аспекти стоматологічних захворювань у дітей із цукровим діабетом І типу» (диплом М16 № 048172).

Із 2015 по 2017 рік навчалася в клінічній ординатурі кафедри хірургічної та дитячої стоматології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» за спеціальністю «Стоматологія» та за сумісництвом асистент цієї ж кафедри.

У 2018 році захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Клініко-імунологічна характеристика хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий діабет, та шляхи його корекції» зі спеціальності 14.01.22 – «Стоматологія» (диплом ДК № 049051).

Із вересня 2019 року переведена на посаду доцента кафедри стоматології дитячого віку, а в 2021 р. присвоєно вчене звання доцента цієї кафедри.

У науковому доробку: 40 наукових праць, із них 7 статей у фахових виданнях України (1 –Web of science), 9 – у міжнародних виданнях (3 – Scopus, 4 – Web of science), 14 публікацій – у наукових журналах, збірниках, тезах з’їздів, конгресів, конференцій. Одержано 4 патенти України на корисну модель, 5 інформаційних листи та 2 нововведення.

Напрями наукових досліджень: епідеміологічні стоматологічні дослідження дітей, розробка регіонально адаптованих програм профілактики; коморбідності стоматологічної та соматичної патологій у дітей; вивчення впливу ессенціальних та ксенобіотичних мікроелементів на морфо-функціональний стан тканин ротової порожнини; молекулярно-генетичні маркери розвитку стоматологічних захворювань у дітей.


Керівництво Ради СНТ

 
 


Cектор PR International

Image

Сектор PR Україна

Сектор IT and Development


Сектор SMM and INFORMATION