BIMCO

Історія СНТ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО: з минулого в сьогодення.

У Буковинському державному медичному університеті успішно функціонують Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених. Таким чином, перше об’єднує студентів, що поряд із гарним навчанням мають потребу та знаходять час і для наукових досліджень. Товариство молодих вчених же, складається із науковців, що вже закінчили медичний університет, та ще не досягли 35-річного віку. Найважливішою умовою участі в обох наукових організаціях є активна дослідницька діяльність, що сприяє розвитку медичної науки.

Студентське наукове товариство (СНТ) у нашому навчальному закладі виникло вслід за створенням Чернівецького медичного інституту – з кінця лютого 1945 року, з метою організації та підвищення ефективності наукових досліджень, які проводились студентами в межах навчального закладу. В складі СНТ нараховувалося 357 студентів.

21 листопада 1946 року було проведено першу наукову конференцію СНТ Чернівецького медичного інституту, на якій було презентовано найкращі роботи та досягнення студентів: 12 теоретичних та 9 клінічних доповідей (таку далеку сторінку історії студентського наукового товариства нам відкриває лист директора Чернівецького медичного інституту до Міністра вищого навчання СРСР, датований 1946 роком).

Розквіт діяльності СНТ та ради молодих вчених починається з 1995 року. Роботу товариства завжди координували кращі викладачі навчального закладу. З 1995 по 2001 рік Раду молодих учених і роботу СНТ очолював Бойчук Тарас Миколайович – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної біології та генетики.

Бойчук Т.М.

Саме тоді відбулося суттєве розширення міжвузівських звязків СНТ, у тому числі за межі України; було засновано всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист».

Впродовж 2001-2008 років головою Ради молодих учених і науковим керівником СНТ був Заморський Ігор Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології.

Zamorskii

У 2008 році ці обов’язки виконувала Ілащук Тетяна Олександрівна – доктор медичних наук, професор кафедри кардіології, реабілітації, лікувальної фізкультури та спортивної медицини.

Ілащук Т.О.

З 2009 по 2012 рік координацію роботи СНТ та молодих науковців здійснювала Федонюк Лариса Ярославівна – доктор медичних наук, професор кафедри медичної біології генетики та гістології.

Федонюк Л.Я.

З 2012 року головою Ради молодих учених і науковим керівником СНТ є Тюлєнєва Олена Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри патоморфології.

Тюлєнєва О.А.

Перш за все, молодіжні наукові товариства організовують та координують поточну діяльність студентських наукових гуртків кафедр університету шляхом заохочення, підтримки та ініціювання самостійної науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених, сприяють підвищенню теоретичного рівня та практичної значущості досліджень. Невід’ємними є пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів та молодих вчених університету, надання їм усебічної допомоги. Так, найталановитіші студенти за поданням Рад наукових товариств отримують різноманітні державні премії та іменні стипендії. Найкращі рекомендуються до участі у міжнародних програмах академічного обміну. Перспективні студенти-науковці отримують рекомендацію на наукову роботу в стінах рідного університету.

СНТ

Сьогодні понад 1200 студентів займаються у 50 гуртках, у тому числі англійською мовою. Це стає можливим завдяки ефективній організації кафедрами університету студентських наукових гуртків, що працюють під керівництвом досвідчених викладачів. Студенти Буковинського державного медичного університету щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, де показують високий рівень підготовки, постійно демонструють результати своїх досліджень на місцевих, всеукраїнських та закордонних наукових форумах. Слід відмітити, що наші молоді науковці вже створили позитивний імідж та підтримують престиж університету в м.Берлін (Німеччина), м.Лейден (Королівство Нідерланди), м.Познань (Польща), м.Крайова (Румунія) та інших.

Вінцем організаційної діяльності Ради СНТ та щоденної напруженої роботи студентів-гуртківців є підсумкова наукова конференція молодих науковців та видання всеукраїнського журналу молодих вчених «Хист» з матеріалами конференції. Вона пройшла довгий шлях від звичайного щорічного форуму студентів та молодих вчених університету спочатку до всеукраїнської студентської конференції з міжнародною участю, а згодом (з 2004 року) – до конференції міжнародного рівня. У 2009 році конференція вперше включена до реестру наукових з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, затвердженого МОЗ і НАМН України.

З часом розширилися не тільки географія конференції, яка налічувала на той час сім країн: Україна, Росія, Білорусь, Узбекистан, Киргизстан, Литва та Італія, але і її тематика: з медичної конференція переросла у медико-фармацевтичну. Проведення заходу традиційно передбачало роботу 18-ти секційних засідань теоретичного та клінічного спрямувань, на яких заслуховувалися результати досліджень молодих науковців, розглядалися актуальні проблеми сучасної медицини.

Упродовж 2012 – 2013 років студентське наукове товариство БДМУ організовує щорічну Міжнародну медико-фармацевтичну конференцію студентів і молодих вчених у відповідності до світових тенденцій (з електронною реєстрацією учасників на окремій веб-сторінці конференції, виконаній у декількох мовах). А у 2014 році – науковий форум вже на щабель вищий – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих вчених, який тепер у світі знають як BIMCOBukovinianInternationalMedicalCongress (Буковинський міжнародний медичний конгрес). У результаті інноваційних заходів зросла кількість країн-учасниць в 2013 році до 10 (7 – в 2012 році), серед яких: Франція, Німеччина, Чехія, Польща, Румунія, Росія, Молдова та ін. Крім того, прогресивно збільшується число учасників: понад 800 у 2013 році (540 у 2012 році), з них понад 100 молодих науковців з-за кордону. Це, без сумніву, є свідченням європейського рівня проведення наукових заходів. Розширилася і тематика конгресу: проведення заходу передбачає роботу 27-ми секцій теоретичного та клінічного спрямувань, проведення клінічних майстер – класів та лекцій відомих вчених з актуальних питань медицини і фармації, а також сателітного Симпозіуму, присвяченого проблемам студентського самоврядування у вищій школі. Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист» у 2012 році містив 540 тез доповідей, а 15 випуск 2013 року зібрав 745 наукових матеріалів учасників конференції.

СНТ конф 2013СНТ конф

Міжнародна співпраця є пріоритетним напрямом розвитку студентського наукового товариства та діяльності Ради молодих вчених Буковинського державного медичного університету. Окрім активної участі у різноманітних наукових подіях Європи та світу, студенти та молоді науковці щороку проходять стажування у провідних клініках та університетах США, Німеччини, Австрії, Франції та Румунії.

СНТ конф 2012

Студентське наукове товариство усебічно сприяє організації участі студентів у різноманітних програмах обміну. На сьогодні налічується понад 30 вузів-партнерів, з якими наш університет плідно співпрацює. До них входять університети Індії, Румунії, Вірменії, Грузії, Російської Федерації, Німеччини, Узбекистану, Франції, США, Польщі, Великобританії, Швейцарії, Республіки Молдови та інші. Студентам Буковинського державного медичного університету надається можливість пройти стажування або літню практику за кордоном за «своєю» спеціальністю і одночасно удосконалити знання іноземної мови. Під час стажування студенти не тільки розширюють набуті знання й вдосконалюють практичні навички, методи ведення пацієнтів у клініках а й знайомляться з культурою іншої країни, зав’язують знайомства зі своїми колегами з різних куточків світу. Всі програми стажування розраховані на те, щоб майбутні фахівці отримали необхідні знання і досвід для впровадження його у своїй діяльності на батьківщині.

Студентське наукове товариство Буковинського державного медичного університету з упевненістю дивиться у майбутнє, сприяючи підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх лікарів, розвитку наукового потенціалу та лідерських здібностей молодих науковців, здобуття та примноження престижу України на міжнародній арені.

Ми “Вконтакте”

Наші партнери

2AEHDm4fR6A

IJTsS7s8X7o

Q4qmdHCDZ1Q

unnamed

T6GiEAGtMdI

logo_2015_b

Найближчі конференції

Перелік конференцій:

∙ У світі

∙ В Україні

Кінцеві терміни подачі тез