71-ША НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, РЕЗИДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ, КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕ-ДИЦИНИ»

18-19 травня 2017 року  у Самаркандскому державному медичному інституті відбудеться 71  науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної медицини»

До участі запрошуються : студенти медичних інститутів, резиденти магістратури, клінічні  ординатори та молоді вчені .
Наукові тези приймаються з наступних напрямів: медико-біологічні дисципліни, загальномедичні дисципліни, спеціальні дисципліни – терапія, хірургія, акушерство та гінекологія, педіатрія, стоматологія.

Матеріали науково-практичної конференції будуть опубліковані в журналі «Проблеми біології та медицини» безкоштовно.
Офіційні мови конференції: узбецька, російська, англійська.
Форми участі в конференції – очна (виступ з доповіддю) і заочна (публікація тез).
Матеріали для участі в конференції приймаються до 11 квітня 2017 року
Тези необхідно відправити на E-mail : sammi-stud.konferen@mail.ru

Додаткова інформація:Інформаційний лист

Залишити відповідь